برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عزاداران سیده زینب
نام مسئول
جلال سبزواری
نام مداح
جلال سبزواری
نام همیار بهداشت
سعید شفیعی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
نيشابور
آدرس
بزرگمهرجنوبی۱
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-931-49427
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عزاداران سیده زینب
استان : خراسان رضوی
شهرستان : نيشابور
آدرس : بزرگمهرجنوبی۱
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:0
زمان پایان : 11:0