برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عزاداران سیدالشهدا خیابان امام(ره)
نام مسئول
علی رضا محمدی
نام مداح
محمد قاسمی
نام همیار بهداشت
حسن محمدی
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
بهشهر خیابان امام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-47472
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عزاداران سیدالشهدا خیابان امام(ره)
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : بهشهر خیابان امام
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0