برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عزاداران خامس آل عبا
نام مسئول
محمدحسین حسین زاده
نام مداح
عقیل رجبی نسب
نام همیار بهداشت
حسن عسکری
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
خیابان کشاورز کوچه10
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-47588
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عزاداران خامس آل عبا
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : خیابان کشاورز کوچه10
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0