برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عزاداران حضرت سید الشهدا
نام مسئول
محمد جواد احمدی
نام مداح
عیسی روحانی
نام همیار بهداشت
محمدرضا طیبی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
دروازه ری ک44 فرعی15پ146
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-33121
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عزاداران حضرت سید الشهدا
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : دروازه ری ک44 فرعی15پ146
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0