برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عزاداران حسینی
نام مسئول
علی قنبربال
نام مداح
* *
نام همیار بهداشت
علی قنبربال
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
طبرسی12نظام دوست36
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 29012784
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عزاداران حسینی
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : طبرسی12نظام دوست36
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:41
زمان پایان : 23:41