برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عزاداران حسینی صنف کفاشان
نام مسئول
حمید رضا اسدیان
نام مداح
ی ی
نام همیار بهداشت
ک ک
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
چهر راه بازار بازار نو روبروی مسجد امام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-32942
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عزاداران حسینی صنف کفاشان
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : چهر راه بازار بازار نو روبروی مسجد امام
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:30
زمان پایان : 8:30