برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عزاداران حسینی خلفباغ
نام مسئول
حسین برزگر خانقاه
نام مداح
مجید کارگر
نام همیار بهداشت
علیرضا پوراسماعیلی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
خیابان رجایی کوچه شهید بکائی حسینیه خلفباغ
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 225010211
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عزاداران حسینی خلفباغ
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : خیابان رجایی کوچه شهید بکائی حسینیه خلفباغ
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:30