برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عزاداران حسینی آزادشهر
نام مسئول
حمید زارع زاده
نام مداح
سید علی دهقانی
نام همیار بهداشت
محمود فلکیان
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
آزادشهر فلکه سوم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 225010411
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عزاداران حسینی آزادشهر
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : آزادشهر فلکه سوم
تاریخ شروع : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:0
زمان پایان : 0:0