برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عزاداران ابوالفضلی (ع) روستای بورنگ
نام مسئول
غلامرضا محمودی بورنگ
نام مداح
احمد ایمان زاده
نام همیار بهداشت
ابراهیم عمادی بورنگ
استان
خراسان جنوبی
شهرستان
اسديه ـ درميان
آدرس
روستای بورنگ
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4120
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عزاداران ابوالفضلی (ع) روستای بورنگ
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : اسديه ـ درميان
آدرس : روستای بورنگ
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:20
زمان پایان : 22:22