برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عبدالله الرضیع
نام مسئول
عبدالامام حویزه
نام مداح
حسین حویزه
نام همیار بهداشت
حسن حویزه
استان
خوزستان
شهرستان
خرمشهر
آدرس
خوزستان-شهرستان خرمشهر-غرب کارون-جاده امام جعفر الصادق-روستای سویشتی 1
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-641-33170
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عبدالله الرضیع
استان : خوزستان
شهرستان : خرمشهر
آدرس : خوزستان-شهرستان خرمشهر-غرب کارون-جاده امام جعفر الصادق-روستای سویشتی 1
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:17
زمان پایان : 19:17