برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عاشورائیان
نام مسئول
محسن نقی زاده
نام مداح
ابوذر بیوکافی
نام همیار بهداشت
علی بیات احمدی
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
نارمک، خیابان فرجام، خ شهید محمد باقری، مسجد سپهسالار حسین ع
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1-1-15421
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عاشورائیان
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : نارمک، خیابان فرجام، خ شهید محمد باقری، مسجد سپهسالار حسین ع
تاریخ شروع : مرداد ۲۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:0
زمان پایان : 19:1