برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عاشقان چهارده معصوم(ع)
نام مسئول
حسن بارانی
نام مداح
حسن بارانی
نام همیار بهداشت
ایرج بارانی
استان
کرمان
شهرستان
كهنوج
آدرس
کهنوج ناصرآباد خیابانپروین مسجدحضرت رسول
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-7881-37649
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عاشقان چهارده معصوم(ع)
استان : کرمان
شهرستان : كهنوج
آدرس : کهنوج ناصرآباد خیابانپروین مسجدحضرت رسول
تاریخ شروع : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:46
زمان پایان : 7:46