برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عاشقان مهدی (عج)
نام مسئول
علی اربابی
نام مداح
علیرضا ذاکری رئوف
نام همیار بهداشت
امید خلج
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
بلوارامین مقابل صداوسیما مسجد المهدی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47825
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عاشقان مهدی (عج)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : بلوارامین مقابل صداوسیما مسجد المهدی
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 21:30