برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عاشقان حضرت مهدی
نام مسئول
علی محمد زارع
نام مداح
محمد اسدون
نام همیار بهداشت
علی محمد زارع
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
طبرسی31و29
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209013212
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عاشقان حضرت مهدی
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : طبرسی31و29
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:34
زمان پایان : 23:34