برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عاشقان اهل بیت
نام مسئول
محمد سلیمی نژاد
نام مداح
سید محمود جدا
نام همیار بهداشت
علی اصغر سلیمی نژاد
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
خیابان عطاران/عطاران 17/کوچه یازده/سرچهارراه /پلاک 6
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 226012685
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عاشقان اهل بیت
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : خیابان عطاران/عطاران 17/کوچه یازده/سرچهارراه /پلاک 6
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : آبان ۰۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:19
زمان پایان : 0:21