برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عاشقان اهل بیت(ع) خیابان نطنز جنب منبع آب
نام مسئول
مرتضی مشیرنژاد
نام مداح
حسین برزی
نام همیار بهداشت
معین رضایی قمصری
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
بلوار خلیج فارس-آرامستان دارالسلام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100542
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عاشقان اهل بیت(ع) خیابان نطنز جنب منبع آب
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : بلوار خلیج فارس-آرامستان دارالسلام
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:0
زمان پایان : 12:0