برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عاشقان امیرالمومنین
نام مسئول
عبدالرسول پاکدل
نام مداح
حمید پاکدل
نام همیار بهداشت
حمید پاکدل
استان
اصفهان
شهرستان
اصفهان
آدرس
گلزار جنوبی کوچه ۱۹ مسجد قبا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-81-15262
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عاشقان امیرالمومنین
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : گلزار جنوبی کوچه ۱۹ مسجد قبا
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:0
زمان پایان : 20:0