برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عاشقان امام حسین (ع)
نام مسئول
محمود فتح آبادی
نام مداح
مجید اختیاری
نام همیار بهداشت
میثم عزیزی
استان
لرستان
شهرستان
نورآباد ـ دلفان
آدرس
خ بهارستان نبش کوچه کارگر2
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7868
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عاشقان امام حسین (ع)
استان : لرستان
شهرستان : نورآباد ـ دلفان
آدرس : خ بهارستان نبش کوچه کارگر2
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0