برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عاشقان ابی عبداله (ع)
نام مسئول
حبیب اله پور محمد
نام مداح
رضا عباسی
نام همیار بهداشت
سید محمدرضا فاضلی
استان
مازندران
شهرستان
فريدون كنار
آدرس
فریدونکنار.شهرک شهید رجائی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 221150174
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عاشقان ابی عبداله (ع)
استان : مازندران
شهرستان : فريدون كنار
آدرس : فریدونکنار.شهرک شهید رجائی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:45
زمان پایان : 23:15