برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عاشقان اباعبدالله (ع)
نام مسئول
هادی بابائی
نام مداح
محمود بابائی
نام همیار بهداشت
حسن بابائی
استان
قم
شهرستان
دستجرد
آدرس
روستای زیزگان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-3741-47753
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عاشقان اباعبدالله (ع)
استان : قم
شهرستان : دستجرد
آدرس : روستای زیزگان
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 22:0