برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : عاشقان‌امام‌رضا(ع)
نام مسئول
حسین جعفری
نام مداح
ایمان جعفری
نام همیار بهداشت
مهدی مهدوی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
انتهای‌کارتن‌سازی_شهرک‌امام‌رضا(ع) فاز2
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-33621
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : عاشقان‌امام‌رضا(ع)
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : انتهای‌کارتن‌سازی_شهرک‌امام‌رضا(ع) فاز2
تاریخ شروع : مهر ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : 30مهرماه
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0