برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : طلوع قاسم اباد
نام مسئول
محد حسین امراللهی بیوکی
نام مداح
محمد حسین زارع
نام همیار بهداشت
محمد حسین دهقان
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
قاسم اباد طلوع 36
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49407
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : طلوع قاسم اباد
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : قاسم اباد طلوع 36
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:7
زمان پایان : 20:7