برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : طلوع آدینه
نام مسئول
منیر محمدی
نام مداح
زینب ازدانش
نام همیار بهداشت
منیر محمدی
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
جنب پارک دباغیان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-49019
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : طلوع آدینه
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : جنب پارک دباغیان
تاریخ شروع : مهر ۱۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:18
زمان پایان : 22:19