برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : طفلان مسلم
نام مسئول
روح الله سلمان
نام مداح
حسین محبی
نام همیار بهداشت
حسین غلامرضایی
استان
اصفهان
شهرستان
خور
آدرس
اصفهان خور شهرک امام علی امام علی 19
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-8361-48830
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : طفلان مسلم
استان : اصفهان
شهرستان : خور
آدرس : اصفهان خور شهرک امام علی امام علی 19
تاریخ شروع : شهریور ۰۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۷ ۱۴۰۰
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0