برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : طفلان مسلم
نام مسئول
میثم سالاری
نام مداح
میثم سالاری
نام همیار بهداشت
رضا کاظمی اسکری
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
بلوار ثارالله_ ثارالله 8
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : طفلان مسلم
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : بلوار ثارالله_ ثارالله 8
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 23:39
زمان پایان : 23:39