برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : طفلان مسلم بن عقیل (ع) روستای سرطاق
نام مسئول
کریم دودانگی
نام مداح
کریم دودانگی
نام همیار بهداشت
رامین دودانگی
استان
گلستان
شهرستان
بندر گز
آدرس
روستای سرطاق
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5490
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : طفلان مسلم بن عقیل (ع) روستای سرطاق
استان : گلستان
شهرستان : بندر گز
آدرس : روستای سرطاق
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:22
زمان پایان : 0:0