برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : طغری نور (بانوان)
نام مسئول
عصمت بیگم رضائی شاهزاده علی اکبری
نام مداح
نرگس رضائی
نام همیار بهداشت
زینب دهاقانی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
خاکفرج - آخر کوچه 27
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-49124
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : طغری نور (بانوان)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : خاکفرج - آخر کوچه 27
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0