برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : طریق الهدی
نام مسئول
طاهره مهرپرور
نام مداح
سیدمهدی میرعلی اکبری
نام همیار بهداشت
اکرم کریمی
استان
سمنان
شهرستان
شاهرود
آدرس
خ شبدری حسینه یزدیها
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 9-361-48642
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : طریق الهدی
استان : سمنان
شهرستان : شاهرود
آدرس : خ شبدری حسینه یزدیها
تاریخ شروع : شهریور ۲۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:30
زمان پایان : 17:30