برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : صدیقه کبری
نام مسئول
نرگس رحیمی
نام مداح
ملکی جان رحیمی
نام همیار بهداشت
زینب رحیمی
استان
چهارمحال و بختیاری
شهرستان
فارسان
آدرس
پردنجان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 24-8861-33218
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : صدیقه کبری
استان : چهارمحال و بختیاری
شهرستان : فارسان
آدرس : پردنجان
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:6
زمان پایان : 21:6