برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : صادقیه
نام مسئول
علی رضا رنجبری
نام مداح
میزا محمد رضوانی
نام همیار بهداشت
عباس ساقیانپور
استان
هرمزگان
شهرستان
ميناب
آدرس
میناب - بلوار رسالت -کوچه 12
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-7981-48943
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : صادقیه
استان : هرمزگان
شهرستان : ميناب
آدرس : میناب - بلوار رسالت -کوچه 12
تاریخ شروع : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0