برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : صاحب الزمان
نام مسئول
رمضانعلی کفاش
نام مداح
محمد ایزدیار
نام همیار بهداشت
رمضانعلی کفاش
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
سیدی صبا 25 مسجد صاحب الزمان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-16615
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : صاحب الزمان
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : سیدی صبا 25 مسجد صاحب الزمان
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 19:59