برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : صاحب الزمان
نام مسئول
بهروز دلشادزاده
نام مداح
بهروز دلشادزاده
نام همیار بهداشت
امين آبام
استان
کرمان
شهرستان
جيرفت
آدرس
جيرفت-دهنوشهسوارسفلي
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-7861-47430
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : صاحب الزمان
استان : کرمان
شهرستان : جيرفت
آدرس : جيرفت-دهنوشهسوارسفلي
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0