برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : صاحب الزمان عج مزگا
نام مسئول
مازندران نوشهر مزگا 46578236
نام مداح
نصرالله 2200372507
نام همیار بهداشت
عارفه 2200372507
استان
مازندران
شهرستان
نوشهر
آدرس
مازندران نوشهر مزگا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4651-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : صاحب الزمان عج مزگا
استان : مازندران
شهرستان : نوشهر
آدرس : مازندران نوشهر مزگا
تاریخ شروع : 21,0,0
تاریخ پایان : 21:00:00
زمان شروع : 22:30
زمان پایان : 22:30