برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : صاحب الزمان (عج) سنگی
نام مسئول
حسین تشکری
نام مداح
حسین تشکری
نام همیار بهداشت
اسماعیل احمدی
استان
هرمزگان
شهرستان
دهبارز ـ رودان
آدرس
رودان هیات صاحب الزمان سنگی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6150
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : صاحب الزمان (عج) سنگی
استان : هرمزگان
شهرستان : دهبارز ـ رودان
آدرس : رودان هیات صاحب الزمان سنگی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:30