برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : صاحب الزمان(ع)
نام مسئول
قاسم بگ قاسمی نژاد
نام مداح
قدرت علیزاده
نام همیار بهداشت
صیاد صحرایی
استان
لرستان
شهرستان
نورآباد ـ دلفان
آدرس
روستای قمش
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 20-6831-48245
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : صاحب الزمان(ع)
استان : لرستان
شهرستان : نورآباد ـ دلفان
آدرس : روستای قمش
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:11
زمان پایان : 23:11