برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : صاحب الزمان(عج)
نام مسئول
سیده معصومه مظلومی
نام مداح
سیده معصومه مظلومی
نام همیار بهداشت
زهرا پوراسدالله
استان
مازندران
شهرستان
بابلسر
آدرس
بابلسر-خیابان شهید بهشتی-کوچه شهید صنعت پور
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 221040110
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : صاحب الزمان(عج)
استان : مازندران
شهرستان : بابلسر
آدرس : بابلسر-خیابان شهید بهشتی-کوچه شهید صنعت پور
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 19:0