برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شیفتگان علی اصغر(ع)
نام مسئول
سید هاشم نبوی آبیز
نام مداح
سید مهدی نبوی آبیز
نام همیار بهداشت
علی زنگنه
استان
خراسان جنوبی
شهرستان
حاجي آباد
آدرس
خراسان جنوبی ، زیرکوه آبیز - هیات شیفتگان حضرت علی اصغر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1996
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شیفتگان علی اصغر(ع)
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : حاجي آباد
آدرس : خراسان جنوبی ، زیرکوه آبیز - هیات شیفتگان حضرت علی اصغر
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:44
زمان پایان : 7:44