برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شیرزن کربلا(س)
نام مسئول
صدیقه کهوری نژاد بندری
نام مداح
شهربان کهوری نژاد بندری
نام همیار بهداشت
نادیا حاتم زاده چه چکری
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
کوی ملت خیابان کارگر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 423010087
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شیرزن کربلا(س)
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : کوی ملت خیابان کارگر
تاریخ شروع : مهر ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 21:0