برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شورای هییات مذهبی
نام مسئول
حاج مصطفی عشقی
نام مداح
سهراب عسگريار
نام همیار بهداشت
ولی ارفع
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
نقده
آدرس
خ پیروزی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 16-5761-49638
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شورای هییات مذهبی
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : نقده
آدرس : خ پیروزی
تاریخ شروع : مهر ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : بهمن ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:26
زمان پایان : 23:30