برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شهید داریوش محمدی
نام مسئول
عبدالعلی محمدی دهدزی
نام مداح
محمد عباسی سیبکی
نام همیار بهداشت
فردین محمدی دهدزی
استان
خوزستان
شهرستان
مسجد سليمان
آدرس
خیابان شهید داریوش محمدی جنب بیمارستان امام خمینی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1841
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شهید داریوش محمدی
استان : خوزستان
شهرستان : مسجد سليمان
آدرس : خیابان شهید داریوش محمدی جنب بیمارستان امام خمینی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0