برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شهیدیوسفی
نام مسئول
حسین یوسفی
نام مداح
حسین یوسفی
نام همیار بهداشت
رضا یوسفی
استان
کرمان
شهرستان
انار
آدرس
احمداباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-7741-48676
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شهیدیوسفی
استان : کرمان
شهرستان : انار
آدرس : احمداباد
تاریخ شروع : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:30
زمان پایان : 9:30