برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شهدا
نام مسئول
رضا احمدی
نام مداح
سجاد زارع
نام همیار بهداشت
مجید قاسمی
استان
کرمان
شهرستان
رفسنجان
آدرس
عیش اباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 620120542
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شهدا
استان : کرمان
شهرستان : رفسنجان
آدرس : عیش اباد
تاریخ شروع : مهر ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:14
زمان پایان : 20:17