برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شهدا
نام مسئول
میثم اسکندری کتکی
نام مداح
مهدی قلی پور
نام همیار بهداشت
مهدی قلی پور
استان
چهارمحال و بختیاری
شهرستان
شهركرد
آدرس
سعدی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5303
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شهدا
استان : چهارمحال و بختیاری
شهرستان : شهركرد
آدرس : سعدی
تاریخ شروع : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:0
زمان پایان : 20:0