برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شهدای گمنام
نام مسئول
محمد انگورج تقوی
نام مداح
علی نقی مددپور
نام همیار بهداشت
فرهاد عسگریان
استان
مازندران
شهرستان
كلاردشت
آدرس
مازندرانک لاردشت مزار شهدای گمنام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-46661-47101
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شهدای گمنام
استان : مازندران
شهرستان : كلاردشت
آدرس : مازندرانک لاردشت مزار شهدای گمنام
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 13:8
زمان پایان : 13:8