برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شهدای مدافع حرم
نام مسئول
علی مهنانی
نام مداح
عبدالله کرامتی
نام همیار بهداشت
مهدی رضایی
استان
گلستان
شهرستان
علي آباد
آدرس
هر دوشنبه شب در یک نقطه از سطح شهر در فضای باز
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 228020089
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شهدای مدافع حرم
استان : گلستان
شهرستان : علي آباد
آدرس : هر دوشنبه شب در یک نقطه از سطح شهر در فضای باز
تاریخ شروع : شهریور ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0