برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شهدای آل یاسین
نام مسئول
غلامرضا گلفام
نام مداح
مهدی امیدیان
نام همیار بهداشت
حسین شهرآبادی
استان
گلستان
شهرستان
گرگان
آدرس
خیابان شهدا،لاله ٢۴ ، انتهای کوچه ،
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 228041183
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شهدای آل یاسین
استان : گلستان
شهرستان : گرگان
آدرس : خیابان شهدا،لاله ٢۴ ، انتهای کوچه ،
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:30