برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شهداء
نام مسئول
ایرج نادری پور
نام مداح
مجتبی ذبیحی
نام همیار بهداشت
محسن نادری پور
استان
همدان
شهرستان
لالجين
آدرس
حسینیه شهدا - خیابان توحید
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17-65331-33262
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شهداء
استان : همدان
شهرستان : لالجين
آدرس : حسینیه شهدا - خیابان توحید
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:31
زمان پایان : 23:0