برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شجره طیبه
نام مسئول
فاطمه اکبری
نام مداح
عاطفه اکبری
نام همیار بهداشت
رقیه اکبری
استان
مازندران
شهرستان
بابلسر
آدرس
بابلسر هادی شهر هادی 9
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 111
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شجره طیبه
استان : مازندران
شهرستان : بابلسر
آدرس : بابلسر هادی شهر هادی 9
تاریخ شروع : مرداد ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : آبان ۰۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:30
زمان پایان : 19:0