برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شباب الهاشمی
نام مسئول
مسلم طیاری نژاد
نام مداح
اسماعیل مهرابی
نام همیار بهداشت
مسلم طیاری نژاد
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
بندرعباس ورزشگاه شهید تختی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 9770
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شباب الهاشمی
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : بندرعباس ورزشگاه شهید تختی
تاریخ شروع : مرداد ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مرداد ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:27
زمان پایان : 22:27