برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : شاهزاده علی اکبر کرمجگان
نام مسئول
صالح حیدری
نام مداح
غلامرضا سازگار
نام همیار بهداشت
صالح حیدری
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
کرمجگان محله رودخانه هیئت شاهزاده علی اکبر (ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48638
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : شاهزاده علی اکبر کرمجگان
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : کرمجگان محله رودخانه هیئت شاهزاده علی اکبر (ع)
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:30